Skip to content

HID-RATION

Aktualno?ci

HID-RATION? w gronie sponsorów ANWIL W?oc?awek.

Mi?o nam poinformowa?, ?e nasz hipotonik HID-Ration? b?dzie wspiera? nawodnienie zawodników Anwilu W?oc?awek podczas rozgrywek Energa Basket Ligi i ENBL, a my do??czamy do grona sponsorów dru?yny z W?oc?awka.

HID-RATION? wspiera Dziki Warszawa.

Dobrych wiadomo?ci nigdy za wiele. Zw?aszcza, je?li s? zapowiedzi? wyj?tkowej wspó?pracy!

Mi?o nam og?osi?, ?e hipotonik HID-RATION? b?dzie wspiera? w?a?ciwe nawodnienie i uzupe?nia? elektrolity oraz witaminy zawodników Dziki Warszawa!

HID-RATION? zadba o nawodnienie Michela Junga.

Michael Jung, absolutny profesjonalista, 3 krotny z?oty medalista olimpijski, uznawany przez wielu za je?d?ca wszechczasów.

Trusted us:

en_GBEnglish