Skip to content

HID-RATION

HID-Ration? zadba o nawodnienie Michela Junga.

Je?li kto? mo?e co? powiedzie? o ci??kiej pracy i o tym jak wa?ne jest w?a?ciwe nawodnienie, aby funkcjonowa? na najwy?szym poziomie, to w?a?nie on.

Michael Jung, absolutny profesjonalista, 3 krotny z?oty medalista olimpijski, uznawany przez wielu za je?d?ca wszechczasów.

Dlatego z ogromn? dum? mo?emy og?osi?, ?e HID-Ration? bardzo przypad? Michaelowi do gustu i b?dzie wspiera? jego w?a?ciwe nawodnienie w nadchodz?cym sezonie.
Thank you for your trust, Michael!

en_GBEnglish